© 2018 by Moravian Constructions s. r. o.

  Přístavba haly pro výstavní účely. byla realizována v r.2013. Výškově a tvarově navazuje na severní část haly stávajícího objektu.

  Zároveň s přístavbou byla vybudována i logistická rampa.

  Nosná konstrukce je tvořena rámy z ocelových válcovaných profilů, rozmístěných v pravidelném modulu.

  Opláštění tvoří termoizolační panely v kombinaci s velkoformátovými okny.

  Rozloha přístavby je 759 m2.

  Stavbu včetně plánování provedlo Moravian Constructions s. r. o. ve spolupráci s firmou Femont.

  1/5

  Přístavba