© 2018 by Moravian Constructions s. r. o.

  Projekt výstavby dvojlodní produkční haly o rozloze 2100 m2, která bude vybavena dvěma 16t portálovými jeřáby.

  Prostory nové přístavby budou využity primárně pro umístění nového strojového vybavení firmy a rozšíření stávajících výrobních kapacit závodu.

  Podlahové souvrství s vrchní drátkobetonovou deskou je navržena na provozní zatížení 12t/m2.

  Opláštění haly je provedeno ze sendvičových panelů.

  V hale je vložené patro s denní místností.

  Plánování a většinu realizací haly zaštiťuje společnost Moravian Constructions. s. r. o. ve spolupráci s několika dalšími firmami.

  Předpokládané dokončení a uvedení do užívání je v plánu na jaře 2017.

  1/9

  Produkční hala / 2016-17