© 2018 by Moravian Constructions s. r. o.

  Dvě vsakovací jímky byly zrealizovány v roce 2016.

  Jejím účelem je odvod srážkových vod z nepropustných ploch a následnou likvidací.

  Dalšími důvody použití vsakovacích jímek je hospodaření s dešťovou vodou a snaha o ekologické chování.

  Vybudováním vsakovacích jímek byla zrušena přípojka, kterou doposud natékala srážková voda do veřejné kanalizační sítě.

  Vsakovací jímky pojmou celkem 200 m3 vody.

  Kompletní plánování a realizaci provedlo Moravian Constructions s. r. o.

  Dešťová kanalizace

  1/3