top of page

Dvě vsakovací jímky byly zrealizovány v roce 2016.

Jejím účelem je odvod srážkových vod z nepropustných ploch a následnou likvidací.

Dalšími důvody použití vsakovacích jímek je hospodaření s dešťovou vodou a snaha o ekologické chování.

Vybudováním vsakovacích jímek byla zrušena přípojka, kterou doposud natékala srážková voda do veřejné kanalizační sítě.

Vsakovací jímky pojmou celkem 200 m3 vody.

Kompletní plánování a realizaci provedlo Moravian Constructions s. r. o.

Dešťová kanalizace

bottom of page